Covid-19

Med anledning av covid-19 har vi vidtagit åtgärder för att både ni och vi skall känna oss trygga. Vi följer reglerna enligt Folkhälsomyndighetens och kommunens rekommendationer. På varje individ vilar givetvis ett eget ansvar. Håll avstånd och respektera varandra. Vid ev. frågor kontakta oss enligt nedan.

Due to covid-19 we have taken measures to make us all feel safe. We follow the rules according to the Public Health Agency's and the councils recommendations. Of course, each individual has their own responsibility. Keep your distance and respect each other. If you have any questions, please use contact info below.

Trolmens Bed and Breakfast
Adress: Trolmen Norberga 1 53394 Hällekis
Mobil: +46 76 671 1382
Mail: trolmensbb@gmail.com